Pages

Sunday, October 24, 2010

Top Card Value Trick

          මම හිතනව දැන් ඔයාලට කලින් කියල දුන්න ප්‍රයෝග හොදට පුලුවන් ඇති කියල. අද මම කියල දෙන්න යන්නෙ ටිකක් වෙනස් විදිහෙ ප්‍රයෝගයක්. මේ Top Card Value Trick.

මේකෙ වෙන්නෙ මෙහෙම දෙයක්.

අපි නරඹන්නාට පැක් එක දීල ගොඩවල් කීපයක් හදන්න කියනව. ඊට පස්සෙ ඉන් කැමති ගොඩවල් 3ක් තෝර ගන්න කියල ඉන් එක ගොඩක උඩින්ම තියෙන කාඩ් එකේ අගය මොකක්ද කියල කියනව.

මෙන්න වැඩේ යන හැටි.

මේකෙදි අපි කාඩ් වලට අගයන් ලබා දෙනව. මේ තියෙන්නෙ අගයන්.

Ace (A) අගය = 1
Jack (J) අගය = 10
Queen (Q) අගය = 10
King (K) අගය = 10
අ‍නෙක් සියලුම කාඩ්වල මුහුණත අගය ඒ ආකාරයෙන්ම යොදා ගන්නව.

මුලින්ම පැක් එක හොදින් shuffle කරන්න. ඊට පස්සෙ නරඹන්නාට පැක් එක දෙන්න. මොකද මේක කරන්නෙ නරඹන්නා විසින්. මේකෙදි කරන්නෙ ගොඩවල් කිසියම් ආකාරයකින් 10ට සමාන කිරීමක්. දැන් නරඹන්නාට කියන්න පැක් එ‍කේ මුල්ම කාඩ් එක, මුහුණත (අංක තියෙන පැත්ත)උඩට සිටින සේ මේසය මත තියන්න කියල. අපි හිතමු ඒ කාඩ් එක අංක 2 කියල. දැන් කරන්නෙ මේක 10ට සමාන කරන එක. 2ට 8ක් එකතු කලාම තමයි 10 වෙන්නෙ. ඒ නිසා පැක් එකෙන් තව කාඩ් 8ක් අරන් කලින් ගත්ත අංක 2 කාඩ් එක උඩින් මුහුණත උඩට සිටින සේ තියන්න. දැන් තේරැනා නේද ? දැන් ඒ ගොඩ මුහුණත යටට සිටින සේ හරවා පැත්තකින් ති‍යන්න. දැන් ඊලග කාඩ් එක ගන්න කියන්න. අපි හිතමු ඒ කාඩ් එක අංක 7 කියල. දැන් කලින් කලා වගේම ඒ කාඩ් එකත් මේසය මත තියල තව කාඩ් 3ක් අරන් තියනව ඒ කාඩ් එක උඩින්. 7ට 3ක් එකතු කලාමනේ 10 වෙන්නෙ. දැන් ඒ ගොඩත් මුහුණත යටට සිටින සේ හරවා පැත්තකින් තියන්න.

අපි හිතමු ඔය අතරෙදි අංක 10,J,Q,K කියන කාඩ් ආවා කියල. ඒව වෙනම තියාගන්න ඕන. මොකද ඒවා 10ට සමාන කරන්න ඕන නෑනේ. ඒවාගේ අගය 10යි නෙ.

මේ විදිහට පැක් එක ඉවර වෙනකන්ම කරන්න. සමහර විට කාඩ් ඉතුරැ වෙයි. ඒ ඉතුරැ වෙන ටිකත් 10,J,Q,K කාඩ් තියෙන ගොඩට දාන්න. දැන් ඒ ගොඩ ඔබ අතට ගන්න.

දැන් මේසය මත ඇති ගොඩවල් වලින් කාඩ් 3ට වඩා තියෙන ඕනම ගොඩවල් 3ක් නරඹන්නාට තෝර ගන්න කියන්න. දැන් තෝරා ගත් ගොඩවල් 3 මේසය මත තිබියදී ඉතුරැ ගොඩවල් ටික ඔබේ අතේ ඇති ගොඩට එකතු කර ගන්න.

මෙන්න ප්‍රයෝගය.

ඔබේ අතේ ඇති කාඩ් වලින් කාඩ් 19ක් වෙන් කර පැත්තකින් තියන්න. ඉතිරි ටික ඔබ අතේ තියා ගන්න.

දැන් මේසය මත ඇති ගොඩවල් 3න් නරඹන්නා කැමති ගොඩක මුල්ම කාඩ් එකේ මුහුණත උඩට හරවන්න කියන්න. අපි හිතමු ඒ කාඩ් එකේ මුහුණත අගය 9 කියල. දැන් ඔබ අතේ ඇති කාඩ් වලින් කාඩ් 9ක් අරන් ඒ කාඩ් එක උඩින් තියන්න. මෙතනදි 10ට සමාන කරන්නෙ නෑ. මුහුණත අගයට සමාන කාඩ් ප්‍රමාණයක් තියන එක තමයි කරන්නෙ. දැන් ඉතුරැ ගොඩවල් 2න් කැමති එකක මුල්ම කාඩ් එකේ මුහුණත උඩට හරවන්න කියන්න. අපි හිතමු ඒ කාඩ් එකේ මුහුණත අගය 1 කියල. දැන් ඔබ අතේ ඇති කාඩ් වලින් කාඩ් 1ක් අරන් ඒ කාඩ් එක උඩින් තියන්න. දැන් එක ගොඩක් විතරයි ඉතුරැ.

මේ වෙන කොට ඔබේ අතේත් යම් කාඩ් ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව ඇති. ගණන් කරල බලන්න කීයක් තියෙනවද කියල. ඔබ මේ ප්‍රයෝගය මුල සිට නිවරදිවම කරගෙන ආවා නම් ඔබේ අතේ ඇති කාඩ් ගණනේ එකතුව තමයි ඉතිරි ගොඩේ මුල්ම කාඩ් එකේ මුහුණත අගය වෙන්නෙ.

අපි හිතමු ඔබේ අතේ තව කාඩ් 6ක් ඉතුරැව තියෙනව කියල. එහෙනම් ඉතුරැ ගොඩේ මුල්ම කාඩ් එකේ මුහුණත අගය වෙන්නෙ 6.

වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වුනොත් කොමෙන්ට් එකක් මගින් අහන්න.නැත්නම් මම Chat එ‍කේ ඉන්නවද කියල මේ පිටුවෙ උඩ හරියෙ දාල තියෙන ගැජට් එකෙන් පෙන්නනව. මම ඉන්නව නම් Chat එකෙන් අහන්න.

යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣

Tuesday, October 19, 2010

Pyramid of Imhotep          පිරමීඩයක් හදන්න කැමතිද ? අද මම කියල දෙන්න යන්නෙ කොහොමද පිරමීඩයක් හදන්නෙ කියල. මේක මැජික් පිරමීඩයක්. මේ Pyramid of Imhotep. ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ හදපු ඉංජිනේරැවා හදුන්වපු නම තමයි Imhotep කියන්නෙ. එහෙනම් කරලම බලමු වැඩේ.

මේකෙ වෙන්නෙ මෙහෙම දෙයක්.

කාඩ් පැක් එකෙන් කාඩ් කිහිපයක් අරගෙන, IMHOTEP යන වචනය උපයෝගී කරගෙන වාර කිහිපයක් කලවම් කර අනතුරැව එය, එක ගොඩකට කාඩ් 2 බැගින් වූ ගොඩවල් 3කට වෙන් කර පිරමීඩයක ආකාරයට සකස් කරනව.ඉන් පසුව එම ගොඩවල් 3හිම කාඩ් වල මුහුණත වටිනාම් එකතු කර බැලූ විට ඒවා සමාන වී ඇති බව ඔබට පෙනේවි. 


මෙන්න වැඩේ යන හැටි.

ඔබ කාඩ් පැක් එකෙන් 1,2,3,4,5,6 කියන කාඩ් ගන්නව. 1 කියන්නෙ ආසියා(A). ඔබට හෝ නරඹන්නාට කැමති වංශයකින් ගන්න. වංශය කලවම් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ.දැන් මේ කාඩ් ටික මෙන්න මේ පිළිවෙලට තියාගන්න.
6,2,4,1,5,3. දැන් නරඹන්නට කියන්න එක පාරක් මේක cut කරන්න කියල. shuffle කරන්න එපා.

පහත පියවරයන් අනුගමනය කිරීමේදී අකුරෙන් අකුර කිය කිය කාඩ් තියන්න වගබලා ගන්න.

දැන් IMHOTEP යන වචනයේ I-M යන අකුරැ 2 සදහා වරකට එක බැගින්,කාඩ් 2ක් රැගෙන මේසය මත තියන්න. දැන් H-O යන අකුරැ 2 සදහා වරකට එක බැගින්, කාඩ් 2ක් රැගෙන ඔබේ අතේ තිබෙන ගොඩේ පසු පසින් තියන්න. දැන්   T-E-P යන අකුරැ 3 සදහා වරකට එක බැගින්, කාඩ් 3ක් රැගෙන මේසය මත ඇති ගොඩ උඩින් තියන්න . දැන් ඔ‍බේ අතේ එක් කාඩ් එකක් ඉතුරැ වෙයි. එය මේසය මත පැත්තකින් තියන්න (පහත රෑපයේ A අකුරෙන් දක්වා ඇත).

දැන් මේසය මත ඇති ඉතුරැ කාඩ් ටික ගන්න. අරන් I-M-H-O-T-E-P යන අකුරැ සියල්ල සදහා වරකට එක බැගින් කාඩ් රැගෙන ඔබේ අතේ තිබෙන ගොඩේ පසු පසින් තියන්න. එසේ කිරීමෙන් අනතුරැව ඔබ අතේ ඇති ගොඩේ මුලින්ම තිබෙන කාඩ් 2 රැගෙන මේසය මත කලින් තැබූ කාඩ් එක ලග තියන්න (පහත රෑපයේ B අකුරෙන් දක්වා ඇත).

දැන් ඔබ අතේ ඉතිරිව ඇති කාඩ් වලට යලිත් පෙර කල දේ ඒ ආකාරයෙන්ම කරන්න. ඒ කියන්නෙ I-M-H-O-T-E-P යන අකුරැ සියල්ල සදහා වරකට එක බැගින් කාඩ් රැගෙන ඔබේ අතේ තිබෙන ගොඩේ පසු පසින් තියන්න. එසේ කිරීමෙන් අනතුරැව ඔබ අතේ ඇති ගොඩේ මුලින්ම තිබෙන කාඩ් 2 රැගෙන මේසය මත කලින් තැබූ කාඩ් එක ලග තියන්න (පහත රෑපයේ C අකුරෙන් දක්වා ඇත).

දැන් ඔ‍බේ අතේ එක් කාඩ් එකක් ඉතුරැ වෙයි. එය මේසය මත A අකුරෙන් දක්වා ඇති ගොඩ මත තියන්න. එහි ඇත්තේ එක කාඩ් එකක් පමණී.

මෙන්න ප්‍රයෝගය.

දැන් සියලුම ගොඩවල් වල කාඩ් 2 බැගින් ඇති. ඒ වගේම පිරමීඩාකාරව කාඩ් ටික තබා ඇති. දැන් හැම ගොඩකම ඇති කාඩ් 2හි එකතුව බලන්න. හැම ගොඩකම කාඩ් 2හි එකතුව සමානයි නේද.

මේ ක්‍රියාවලිය කරන අයුරැ නරඹන්නාට පැහැදිලි කර නරඹන්නාට මෙය කරන්න දෙන්න. අන්තිමේදි එකතුව පෙන්වන්න කලින් ඔයා පොඩි වැඩක් එහෙම දාල කියන්න ඔයා මේ සෑම ගොඩකම කාඩ් වල එකතුව සමාන කලා කියල.

යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣

Thursday, October 14, 2010

This is your card

         

          අද මම කියල දෙන්න යන මැජික් එක මම කලින් කියල දුන්න Open Sesame කියන මැජික් එකට සමානයි. ඔයා ඒක කියවල නැත්නම් මෙතන ඔබල මුලින්ම ඒක කියවල එන්න. මේ ප්‍රයෝගය හදුන්වන්නෙ This is your card කියලයි.

මේකෙ වෙන්නෙ මෙහෙම දෙයක්.

කාඩ් 27ක් රැ‍ගෙන කාඩ් 27 වාර 3ක් කලවම් කිරීමන් අනතුරැව නරඹන්නා සිතා ගත් කාඩ් එක This is your card යන වචනය උපයෝගී කරගෙන නිවරදිව පෙන්වීම.

මෙන්න වැඩේ යන හැටි.

කාඩ් පැක් එකෙන් කැමති කාඩ් 27ක් වෙන් කරගන්න. දැන් මේ කාඩ් එකින් එක,මුහුණත (ඉලක්කම් ඇති පැත්ත)උඩට සිටින සේ වරකට එක වෙන්න ගොඩවල් 3කට වෙන් කරන්න.මෙලෙස කාඩ් 27 අවසන් වනතුරැ ගොඩවල් 3ට කාඩ් දමන්න. මෙලෙස වෙන් කරන අතර නරඹන්නාට යම් කාඩ් එකක් මතක තබා ගන්න කියන්න. දැන් ඔබට එක ගොඩකට කාඩ් 9 බැගින් වූ ගොඩවල් 3ක් ලැබී ඇති. දැන් නරඹන්නා මතක තබා ගත් කාඩ් එක ඇති ගොඩ නරඹන්නාගෙන් අසා දැන ගන්න. ඉන්පසුව එම ගොඩ (නරඹන්නා මතක තබා ගත් කාඩ් එක ඇති ගොඩ) මැදට එනසේ ඉතුරැ ගොඩවල් 2ත් එක් කර එක ගොඩක් සකසා ගන්න. නැවතත් පෙර පරිදිම කාඩ් 27 ගොඩවල් 3කට වෙන් කර පෙර කී පරිදිම කරන්න. මෙය වාර 3ක් කල යුතුයි. නමුත් 3වෙනි වාරය අවසානයේ ඔබ නරඹන්නාගේ කාඩ් එක ඇති ගොඩ තබාගත යුත්තේ පෙර කල පරිදි මැදට නොව පළමුවය. එම ගොඩ පළමුව තබා ගෙන ඉතිරි ගොඩවල් 2ක එම ගොඩ යටින් තබා එක ගොඩක් සකසා ගන්න.

ඉන් පසු This is your card යන වාක්‍යයේ වචනයෙන් වචනය කියමින් එක වචනයකට එක කාඩ් එක වෙන්න මේසය මත තියන්න. වාක්‍යය කියා අවසන් වූ පසු අතේ ඉතිරිවන ගොඩේ ඊලගට තිබෙන කාඩ් එක නරඹන්නා සිතා ගත් කාඩ් එකයි.


මෙන්න ප්‍රයෝගය.

මෙහිදී මෙය නිවරදිව වාර 3ක් කල හොත් නරඹන්නා සිතා ගත් කාඩ් එක වාර 3
අවසානයේ 5 වෙනි කාඩ් එක ලෙස කාඩ් පැක් එකේ තිබේවි. This is your card යන වාක්‍යයේ වචන 4ක් ඇත. එය කියා අවසානයේ ඊලගට අතේ ඇති ගොඩේ මුලින්ම ඇත්තේ 5 වැනි කාඩ් එකයි (නරඹන්නා සිතාගත් කාඩ් එක).

මෙය Open Sesame ප්‍රයෝගයේ ප්‍රභේදනයකි (Variation).යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣

Wednesday, October 13, 2010

මෙන්න ගන්න Magic Video + E - Books

       
          ඔන්න මම කලින් Post එකෙන් කිවුවා වගේම අද කියන්නයි යන්නෙ කොහොමද ඔයාලට Video Tutorial ලබා ගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ කියල. Video Tutorial විතරක් නෙවෙයි, ඔයාලට වටිනා E-Book ලබාගන්නත් පුලුවන් මේ හරහා. මේකට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනව. ඔන්න එහෙනම් අහගන්නකො ඒ මොනවද කියල.

(1). Facebook වල share කිරීම සහ  Blog එකේ Comment කිරීම.    මේක කරන්නෙ මෙහෙමයි. ඔයා තවමත් මේ බ්ලොගයේ facebook පිටුවේ සාමාජිකයෙක් වෙලා නැත්නම් ඔය මම දාල තියෙන Like Button එක click කරල සාමාජිකයෙක් වෙන්න. ඒ වගේම මාව ඔයාලගෙ friend list එකටත් දාගන්න. ඒකට මෙතන click කරන්න. මම ඔයාල‍ගෙ friend list එකේ නැත්නම් මට ඔයාල මේකෙ පලකරන post share කලාද කියල හරියටම දැනගන්න අමාරැයිනෙ.

    දැන් කරන්න තියෙන්නෙ මෙහි පල කරන සෑම post එකක්ම, post එක අවසානයේ තියෙන sharing bar එකෙහි ඇති facebook icon එක මත click කරල  facebook වල share කිරීමයි. එය පහත ආකාරයට කරන්න. (පින්තූර අපහැදිලිනම්, පින්තූරය මත click කරන්න)

    මුලින්ම sharing bar එකෙහි ඇති මේ icon එක මත click කරන්න.    එවිට, ඔබ මේ වෙනකොටත් ඔබේ facebook ගිණුමට log වෙලානම් ඉන්නෙ, පහත ආකාරයේ window එකක් ඒවි. (ඔබ මේ වෙනකොටත් ඔබේ facebook ගිණුමට log වෙලා නැත්නම් loging window එක ඒවි).    දැන් මෙහි ඇති "What's on your mind?" යන ස්ථානයේ අදාල post ගැන ඔබේ comment එක දාන්න. ඒ වගේම No Thumbnail යන තැනට Tik එකත් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න.    දැන් Share බොත්තම ඔබන්න. දැන් facebook share කරන එක හරි. facebook share කලා වගේම ඔයාල අදාල post එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ ගැන මේ blog එකේ අදාල post එකට පහලින් comment දාන්නත් ඕනෙ.

    මේ විදිහට කරන අය අතුරින් සෑම මසකම වැඩිමයෙන්ම comment දාල තියෙන කෙනාට වටිනා Magic Tutorail E-Book දිනා ගන්න පුලුවන්.

     ඒ වගේම සෑම මාස 3කටම වරක් වැඩිමයෙන්ම comment දාල තියෙන කෙනාට වටිනා Magic Video Tutorail දිනා ගන්න පුලුවන්.

(2). Guest Post.

    ඔන්න ඔබටත් හොද අවස්ථාවක්. ඔබත් මැජික් කරන හැටි දන්නවනම් ඔබට පුලුවන් ඔබේ ලිපි මෙහි පලකරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ සදහා Magic Video හා E-Book Tutorail යන දෙකම එකවර දිනාගන්න පුලුවන්.

    මේ මම කියන්නෙ Guest Post (ආගන්තුක ලිපි) ගැන.ඔබ එවන ලිපි වලින් තෝරා ගන්නා ලිපි මෙහි පලකරනවා. ඔබේ ලිපියත් සමග ඔබේ නම සහ ඔබටත් වෙබ් / බ්ලොග් අඩවියක් ඇත්නම් එහි ලින්ක් එකත් පලවෙනවා.

    මෙහිදී ජයග්‍රාහකයා තෝරන්නෙ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර වලින්. ඒ සදහා vote කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සෑම මසකටම වරක් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර වැඩියෙන්ම ලබා ගන්නා කෙනාට Magic Video හා E-Book Tutorail යන දෙකම එකවර දිනාගන්න පුලුවන්.

(3). Traffic Contest.

    මේකට සහභාගිවෙන්න නම් ඔබටත් වෙබ් / බ්ලොග් අඩවියක් තියෙන්න ඕනෙ. මේකෙදි කරන්න ඕන මේ වගේ දෙයක්.

    ඔබේ වෙබ් / බ්ලොග් අඩවියේ මේ බ්ලොග් අඩවිය පිළිබදව post එකක් පලකරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ බ්ලොග් අඩවියට ලින්ක් එකක් දාන්නත් ඕනෙ. එතකොට ඔබ දාන ඒ ලින්ක් එක හරහා මේ බ්ලොග් අඩවියට ප්‍රේක්ෂකයන්ට එන්න පුලුවන්. ඒ වගේ සෑම මසකම, වැඩියෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණියේ ඔබේ වෙබ් / බ්ලොග් අඩවියෙන් නම් ඔබට Magic Video හා E-Book Tutorail යන දෙකම එකවර දිනාගන්න පුලුවන්. සෑම මසකම Traffic Source එ‍කේ screen shot එකක් මෙහි පලකරනු ලැබේ.

ඉතා වැදගත්...

    * පළමු ක්‍රමය අනුගමනය කරන අය මට ඊ මේල් එකක් දාන්න subject එක Share and Comment කියල දාල, ඔ‍බ Comment කිරීමට යොදන නමත් සමග  පහත ලිපිනයට. ඔබ Facebook වල share කිරීම සහ  Blog එකේ Comment කිරීම යන දෙකම කරන්න ඕනෙ. Anonymous Comment මේ සදහා වලංගු නොවේ.

    * දෙවන ක්‍රමය අනුගමනය කරන අය මට ඊ මේල් එකක් දාන්න subject එක Guest Post කියල දාල පහත ලිපිනයට. එවිට ඒ සම්බන්ධව අදාල විස්තර මම ඔබ‍ට එවන්නම්.

    * තුන්වන ක්‍රමය අනුගමනය කරන අය මට ඊ මේල් එකක් දාන්න subject එක Traffic Contest කියල දාල පහත ලිපිනයට. එවිට ඒ සම්බන්ධව අදාල විස්තර මම ඔබ‍ට එවන්නම්. මේ ක්‍රමයට සිංඩිකේටර් අයත් නොවේ.

    ** මේ ක්‍රම තුනම අනුගමනය කරන කෙනෙක් ඉන්නව නම් එයාට විශේෂ ජයග්‍රහණ ලබන්න පුලුවන්. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම්, subject එක All Rounder කියල දාල මට ඊ මේල් එකක් දාන්න. එවිට ඒ සම්බන්ධව අදාල විස්තර මම ඔබ‍ට එවන්නම්.

ඊ මේල් එවිය යුතු ලිපිනය - magics4me@gmail.com

තරගය මේ ලිපියත් සමග ඇර‍ඹෙනවා. මේ ලිපියෙන්ම පටන් ගන්න.
එසේනම් ඔබට ජය !!!.

යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣ 

                                           

Sunday, October 10, 2010

කාටද ඕනේ Magic Video Tutorials

         
          හොදයි. මම මෙච්චර කල් මැජික් කියල දුන්නෙ Text Tutorial වලින් විතරයිනෙ. ඔන්න අද ඉදල Video Tutorial වලිනුත් කියල දෙන්න මම සූදානම්. කීපදෙනෙක්ම Chat එකේදි Video Tutorial දෙන්න කියල ඉල්ලීම් කලා. ඉතිං ඒ ඉල්ලීම් තමයි මේ ඉටු කරන්න යන්නෙ. මේ Video Tutorial මම Record කරපු ඒවා නම් නෙවෙයි. මේ විදේශීය වෘත්තීය මැජික් ශිල්පීන් විසින් Record කරන ලද Video Tutorial.

හැබැයි ඉතිං ඔයාලට මේ Video Tutorail නිකම්ම ලබා ගන්න නම් බැහැ. මොකද නිකන් දෙන ලැබෙන දේ අගයක් නෑ කියනවනේ. මේ සදහා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නෙ නම් පොඩිම පොඩි දෙයයි. කරන්න තියෙන්නෙ මොනවද කියල මම ඊලග Post එකෙන් ඔයාලට කියන්නම්. එතෙක් රැදී ඉන්න.


යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣

Wednesday, October 6, 2010

Glory of Mind ( Mind Reading part 4 )

        
          මම කලින් ලිපියෙන් කියල දුන්නෙ Mind Reading ප්‍රයෝගයක් නෙමෙයි. ඒත් අද මම කියල දෙන්න යන්නෙ Mind Reading ප්‍රයෝගයක්. මේ ප්‍රයෝගය කරන්න කලින්, පෙර ලිපිය කියෙවුවෙ නැත්නම් මෙතන ඔබල ඒක කියවල එන්න. මොකද මේ ප්‍රයෝගය ඒ හා සම්බන්ධ එකක් නිසා.

මම  අද කියල දෙන්න යන්නෙ Glory of Mind.

මේකෙ වෙන්නෙ මෙහෙම දෙයක්.

නරඹන්නාට කාඩ් එකක් ගන්න කියනව. කාඩ් පැක් එකේ කාඩ් නරඹන්නා ඇති කියන තෙක් පස්සට අදිනව. ඇති කියන තැනදි නවත්වනව. පස්සට ඇදපු ගොඩේ තියෙන අවසාන කාඩ් එක තමයි නරඹන්නා ගත්ත කාඩ් එක.

මෙන්න වැඩේ යන හැටි.

මුලින්ම පැක් එක හොදින් shuffle කරන්න. නරඹන්නාටත් අවශ්‍ය නම් shuffle කරන්න දෙන්න. ඊට පස්සෙ නරඹන්නාට කැමති තැනකින් කැමති කාඩ් එකක් අරගෙන ඒක මතක තියා ගන්න කියන්න. දැන් නරඹන්නා ගත්ත කාඩ් එක පැක් එකේ අවසානයට තියා ගන්න. දැන් කාඩ් පැක් එක ඔබේ වම් අත උඩින් තියා ගන්න. තියා ගන්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයටයි. ඔබේ වම් අතේ මාපටැඟිල්ල පැක් එකේ වම් පස දාරය දිගේත්, අනෙක් ඇගිලි දකුණු පස දාරය දිගේත්. දැන් ඔබේ දකුණු අතේ 2‍වෙනි හා 3වෙනි ඇගිලි උපයෝගී කරගෙන පැක් එකේ පලමු වෙනි කාඩ් එකේ සිට කාඩ් කෙමෙන් කෙමනේ ඔබ දෙසට අදින්න. නරඹන්නාට කියන්න  කැමති තැනකදි ඇති කියන්න කියල. ඇති කියන තැනදි අදින එක නවත්වල ඔබ දෙසට ඇදපු කාඩ් ටික වෙන් කරල අතට ගන්න. දැන් එම වෙන් කරගත් ගොඩේ අවසානයට තිබෙන කාඩ් එක තමයි නරඹන්නා ගත්ත කාඩ් එක.

මෙන්න ප්‍රයෝගය.

මම කලින් කියල දුන්න විදිහට පැක් එක වම් අතේ තියා ගෙන ඔබේ දකුණු අතේ 2‍වෙනි හා 3වෙනි ඇගිලි උපයෝගී කරගෙන පැක් එකේ පලමු වෙනි කාඩ් එකේ සිට කාඩ් කෙමෙන් කෙමනේ ඔබ දෙසට අදින්න. පැක් එක ඉතාමත් සැහැල්ලු ලෙස අතේ තියා ගන්න මතක තබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ දකුණු අතේ මාපටැඟිල්ල තියෙන්න ඕනෙ පැක් එකේ අවසාන කාඩ් එක(නරඹන්නා ගත් කාඩ් එක ) ස්පර්ශ කරගෙන. මෙය කිසි‍සේත් නරඹන්නාට පෙනෙන්නෙ නෑ. නරඹන්නා ඇති කියූවිට ඔබ පස්සට අදින ලද කාඩ් ටිකත් එක්කම එකවරම මාපටැඟිල්ලෙන් ස්පර්ශ කරන්න ඉන්න කාඩ් එකත් පස්සට අදින්න. එවිට එම කාඩ් එක ඔබ පස්සට අදින ලද ගොඩේ අවසාන කාඩ් එක ලෙස පිහිටනව. දැන් ඉතිං වැඩ කෑල්ලක් එහෙම දාල කාඩ් එක පෙන්නන්න.

කලින් ප්‍රයෝගය කලාට පස්සෙ මේක කරන එක ගොඩක් හොදයි. මොකද කලින් ප්‍රයෝගය වගේ එකක් කලා පස්සෙ අපේ ප්‍රයෝග බලන අය කට කැඩිච්ච කතා කියනව, "නෑ නෑ ඔයා මේක කරන්න කලින් කාඩ් එකක් මතක තියාගෙන ඒක තමයි මේ ගත්තෙ" කියල. ඇත්ත කතාව ඒක තමයි ඉතිං. ඒත් ඉතිං ඔලුවෙන් හිටන් කිවුවත් අපි පිළිගන්නෙ නෑ නෙ ඔය කතා. ඒ වගේ වෙලාවකට මේ ප්‍රයෝගය කලාම කට උත්තර නැතිවෙනව ඒ අයට. මොකද එයාලගෙ කාඩ් එකනෙ අපි පෙන්නන්නෙ.

මේක ටිකක් පුහුණු වෙනකන් කාටවත් කරන්න යන්න එපා. මොකද හරි හැටි අවසාන කාඩ් එක ඇද්දෙ නැතොත් නිවරදිව ස්ථානගත නොවෙන්න පුලුවන්. නිකන් නෝන්ඩි වෙන්න ඕනෙ නෑනෙ.

යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣

Saturday, October 2, 2010

Mind Solution ( Mind Reading part 3 )

        
          දැන්නම් කස්ටියට හොදට අනෙක් අයගෙ හිත් කියවන්න පුලුවන් ඇතිනේද ? සමහරක් අයටනම් දැන් හිතෙනව ඇති මේවත් මැජික්ද කියල.හැම දේකම ආරම්භයක් තියෙනවනෙ. මේ තමයි මැජික් වල ආරම්භය. මීට වඩා එහාට ගිය ප්‍රයෝග කරන්න නම් කාඩ් පැක් එක shuffle කරන සහ cut කරන විවිධ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න ඕනෙ. ඒවා කරන හැටි කියල දෙන්න ඕනෙ video tutorial වලින්. මේ දවස් වල මට ටිකක් වැඩ වැඩියි. ඒ හින්ද දැන්ම නම් ඒවා දාන්න වෙන්නෙ නෑ. ඉදිරියෙදි ඒවත් කියල දෙන්නම්.

දැන් ඔයාල mind reading ප්‍රයෝග 2ක් දන්නවනෙ. හැබැයි අද මම කියල දෙන්න යන්නෙ නම් mind reading ප්‍රයෝගයක් නෙමේ. ඒත් මේක ‍ඔබේ මානසික හැකියාව හොදින්ම පෙන්වන්න පුලුවන් ප්‍රයෝගයක්. මේ Mind Solution.

මේකෙ වෙන්නෙ මෙහෙම දෙයක්.

කාඩ් පැක් එකේ කාඩ් නරඹන්නා ඇති කියන තෙක් පස්සට අදිනව. ඇති කියන තැනදි නවත්වල පස්සට ඇදපු ගොඩේ තියෙන අවසාන කාඩ් එක මොකක්ද කියල කියනව. මේකෙදිත් පාට, වර්ණය හා වර්ගය එක්කම කියන්න පුලුවන්.

මෙන්න වැඩේ යන හැටි.

මුලින්ම පැක් එක හොදින් shuffle කරන්න. ඊට පස්සෙ පැක් එක fan out කරල පෙන්වන්න පිලිවෙලකට නෙමේ කාඩ් තියෙන්නෙ කියල. දැන් කාඩ් පැක් එක ඔබේ වම් අත උඩින් තියා ගන්න. තියා ගන්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයටයි. ඔබේ වම් අතේ මාපටැඟිල්ල පැක් එකේ වම් පස දාරය දිගේත්, අනෙක් ඇගිලි දකුණු පස දාරය දිගේත්. දැන් ඔබේ දකුණු අතේ 2‍වෙනි හා 3වෙනි ඇගිලි උපයෝගී කරගෙන පැක් එකේ පලමු වෙනි කාඩ් එකේ සිට කාඩ් කෙමෙන් කෙමනේ ඔබ දෙසට අදින්න. නරඹන්නාට කියන්න කැමති තැනකදි ඇති කියන්න කියල. ඇති කියන තැනදි අදින එක නවත්වල ඔබ දෙසට ඇදපු කාඩ් ටික වෙන් කරල අතට ගන්න. දැන් එම වෙන් කරගත් ගොඩේ අවසානයට තිබෙන කාඩ් එක මොකක්ද කියල කියන්න ඔබට පුලුවන්.

මෙන්න ප්‍රයෝගය.

කියන්න පුලුවන් කිවුවට තවම කියන්න බෑ. මොකද මම ප්‍රයෝගය කියල දුන්නෙ නෑ නෙ තවම. මෙන්න එහෙනම් රහස.

පැක් එක fan out කරල පෙන්වන කොට පැක් එකේ අවසානයට තියෙන කාඩ් එක මොකක්ද කියල බලා ගන්න. ඊට පස්සෙ මම කලින් කියල දුන්න විදිහට පැක් එක වම් අතේ තියා ගෙන ඔබේ දකුණු අතේ 2‍වෙනි හා 3වෙනි ඇගිලි උපයෝගී කරගෙන පැක් එකේ පලමු වෙනි කාඩ් එකේ සිට කාඩ් කෙමෙන් කෙමනේ ඔබ දෙසට අදින්න. පැක් එක ඉතාමත් සැහැල්ලු ලෙස අතේ තියා ගන්න මතක තබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ දකුණු අතේ මාපටැඟිල්ල තියෙන්න ඕනෙ පැක් එකේ අවසාන කාඩ් එක(ඔබ මතක තබාගත් කාඩ් එක ) ස්පර්ශ කරගෙන. මෙය කිසි‍සේත් නරඹන්නාට පෙනෙන්නෙ නෑ. නරඹන්නා ඇති කියූවිට ඔබ පස්සට අදින ලද කාඩ් ටිකත් එක්කම එකවරම මාපටැඟිල්ලෙන් ස්පර්ශ කරන්න ඉන්න කාඩ් එකත් පස්සට අදින්න. එවිට එම කාඩ් එක ඔබ පස්සට අදින ලද ගොඩේ අවසාන කාඩ් එක ලෙස පිහිටනව. දැන් ඉතිං වැඩ කෑල්ලක් එහෙම දාල කාඩ් එක මොකක්ද කියල කියන්න.

මේක ටිකක් පුහුණු වෙනකන් කාටවත් කරන්න යන්න එපා. මොකද හරි හැටි අවසාන කාඩ් එක ඇද්දෙ නැතොත් නිවරදිව ස්ථානගත නොවෙන්න පුලුවන්. නිකන් නෝන්ඩි වෙන්න ඕනෙ නෑනෙ.


යෝජනා, චෝදනා, අදහස්, උදහස් ඔය පහලින් සටහන් කරල යන්න.
කැමතිනම් මේ Post එකේ උඩම තියෙන Like බොත්තම ඔබල Facebook Comment එකකුත් එතනින්ම දාන්න.♠♦♥♣